Akce pro zdravotníky


Pracujete ve zdravotnickém zařízení, které poskytovalo péči pacientům s COVID-19? Budete moci využít benefit až 8000 Kč na lázeňský pobyt!

Důležitá informace pro zdravotníky! Pracovníci ve zdravotnictví budou moci až do 31.12.2021 čerpat benefit ve výši až 8000 Kč na lázeňské pobyty.

Benefit budou moci využít:
• lékaři, zubní lékaři
• farmaceuti
• zdravotní sestry
• ostatní nelékařští pracovníci
• jiní odborní pracovníci

Podmínky čerpání benefitu:
• Zaměstnavatel (zdravotnické zařízení) požádá nejpozději do 30.7.2021 o přiznání dotace Ministerstvo zdravotnictví ČR.
• Ke dni čerpání nefinančního benefitu zaměstnanec vykonává práci v pracovním poměru nebo služebním poměru u poskytovatele lůžkové zdravotní péče, u kterého byl v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 hospitalizován alespoň jeden pacient s diagnózou COVID-19,
• Ke dni čerpání nefinančního benefitu zaměstnanec vykonává práci v pracovním poměru nebo služebním poměru u poskytovatele lůžkové péče, včetně pracovních poměrů nebo služebních poměrů na kratší týdenní pracovní dobu, a to v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní pracovní doby,
• V období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 trval danému zaměstnanci pracovní poměr nebo služební poměr po dobu alespoň 60 kalendářních dnů u poskytovatele lůžkové péče.

Zeptejte se svého zaměstnavatele, zda pro vás žádá o přiznání dotace